Imprimus z międzynarodowymi certyfikatami.

Drukarnia rolowa Imprimus, należąca go grupy kapitałowej Kompap, uzyskała międzynarodowe certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów poligraficznych. Jednocześnie drukarnia otrzymała certyfikat kontroli pochodzenia produktu FSC® (Kod licencyjny FSC-C123467), który dowodzi, że wykorzystywane w Imprimus materiały pochodzą z dobrze zarządzanych lasów. – Certyfikaty przyznane Imprimus to najlepszy dowód dla naszych …

Polskie firmy poligraficzne gonią Zachód pod względem innowacji. Motorem wzrostu branży są zamówienia z zagranicy.

Mówi: Waldemar Lipka – prezes zarządu – Kompap Polski rynek poligraficzny należy do największych w Europie. Rośnie wartość produkcji, a motorem napędowym branży są zamówienia zagraniczne. Obecnie eksport stanowi ok. 30 proc. sprzedaży, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i krajów skandynawskich. Wielu wydawców z zagranicy decyduje się drukować w Polsce. Mamy dużą przewagę zwłaszcza przy małych zamówieniach i usługach, …

Kompap: wzrost sprzedaży o 49% w I kwartale 2018

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, od stycznia do marca 2018 roku wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 21,88 mln zł, co oznacza wzrost o 49% r/r. Jednocześnie o 63% zwiększył się w tym czasie skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży do poziomu 4,95 mln …

Kompap zwiększył zysk netto do 11,84 mln zł w 2017 roku

Grupa Kompap SA, do której należą dwie wiodące drukarnie dziełowe w Polsce – BZGraf i OZGraf, a także drukarnia offsetowa rolowa Imprimus, wypracowała w 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 65,92 mln zł wobec 65,11 mln zł przed rokiem. Jednocześnie skonsolidowany zysk netto zwiększył się w tym czasie o 338% r/r do 11,84 mln zł. Skokowy wzrost na tym …

Wykonanie umowy nabycia udziałów Imprimus Spółka z o.o. z siedzibą w Laskowicach

Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Kwidzynie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/17 z dnia 21 grudnia 2017r. sporządzonego w oparciu o treść § 5 ust. 1 pkt. 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji …

Poligrafia innej prędkości

Jak informowaliśmy już w naszych mediach elektronicznych, 21 grudnia ub.r. PPH Kompap SA nabyło 100 proc. udziałów Imprimus Sp. z o.o. – drukarni rolowej specjalizującej się w produkcji poligraficznej, m.in.: papieru arkuszowego z nadrukiem i poddrukiem, wszelkiego rodzaju formularzy i druków technicznych, nadruków i poddruków na roli, ulotek reklamowych, składanki komputerowej, biletów, kuponów, broszur i gazetek zszywanych. Drugim filarem działalności …

Pierwsza inwestycja nowego właściciela

Już tydzień po zakupie firmy Imprimus Sp. z o.o. Prezes spółki Waldemar Lipka podjął decyzję o pierwszej inwestycji – zakupie linii zbierająco-szyjącej Müller Martini BRAVO Plus. Dwa tygodnie później maszyna była już w Laskowicach, a jej montaż trwał 2 dni. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy doświadczonego zespołu pracowników naszej firmy, maszynę udało się uruchomić w przeciągu 10 godzin.

„Nie mieliśmy czasu na szkolenia, maszyna od razu została włączona do pracy, a operatorzy poznawali ją podczas rzeczywistej produkcji. Do jej obsługi zostali wyznaczeni ludzie, którzy pracują u nas od lat i nie mieli oni żadnego problemu z opanowaniem nowego urządzenia. Już w pierwszej dobie pracy udało nam się osiągnąć wydajność 9tys zszyć na godzinę, a w pierwszym tygodniu zszyliśmy ponad 1mln broszur!” – opowiada Mariusz Mordak, Kierownik Produkcji.

Linia zbierająco-szyjąca jest trzecim tego typu urządzeniem postpress w naszym parku maszynowym. Pozwoli nam ona na realizację jeszcze większej ilości zleceń na produkty zszywane. W ciągu jednej doby będziemy w stanie zszyć ponad 330.000 broszur.

„Nasi Klienci będą bardzo zadowoleni. Właśnie realizujemy zlecenia na blisko 7 mln broszur, a każde skrócenie terminu realizacji jest dla naszych Klientów bezcenne. Nie bez znaczenia jest także wrażenie jakie nowa inwestycja zrobiła na naszych pracownikach. Jest to jasny sygnał, że firma się rozwija a nowy właściciel nie boi się inwestować i wiąże z firmą konkretne plany. – dodaje Tomasz Kozłowski, Dyrektor Operacyjny.

Informacja o zmianie właściciela Imprimus Sp. z o.o.

Dnia 21 grudnia 2017r Spółka KOMPAP S.A. zawarła z Firmą AURELIUS WK One GmbH umowę, na mocy której KOMPAP S.A. nabył udziały w Spółce IMPRIMUS Spółka z o.o. Nabyte Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, który od tej chwili jest wyłącznie polski.  Zakup Udziałów IMPRIMUS Spółki z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych emitenta. KOMPAP …