Informacja o zmianie właściciela Imprimus Sp. z o.o.

Dnia 21 grudnia 2017r Spółka KOMPAP S.A. zawarła z Firmą AURELIUS WK One GmbH umowę, na mocy której KOMPAP S.A. nabył udziały w Spółce IMPRIMUS Spółka z o.o. Nabyte Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, który od tej chwili jest wyłącznie polski.  Zakup Udziałów IMPRIMUS Spółki z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych emitenta. KOMPAP …