Informacja o zmianie właściciela Imprimus Sp. z o.o.


Dnia 21 grudnia 2017r Spółka KOMPAP S.A. zawarła z Firmą AURELIUS WK One GmbH umowę, na mocy której KOMPAP S.A. nabył udziały w Spółce IMPRIMUS Spółka z o.o. Nabyte Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego Spółki, który od tej chwili jest wyłącznie polski.  Zakup Udziałów IMPRIMUS Spółki z o.o. ma charakter inwestycji długoterminowej, strategicznej i stanowi realizację celów akwizycyjnych emitenta.

KOMPAP S.A. jest renomowanym producentem wysokiej jakości wyrobów poligraficznych przeznaczonych w szczególności do zastosowań biurowych. Podstawowy asortyment spółki obejmuje druk akcydensowy, koperty utajnione, etykiety samoprzylepne, a także rolki do bankomatów i kas fiskalnych z nadrukiem oraz składankę komputerową.  KOMPAP S.A. ma też w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do największych w Polsce drukarń dziełowych – Białostockie Zakłady Graficzne S.A. i OZGraf -Olsztyńskie Zakłady Graficzne S.A. – zajmujące się drukiem różnego rodzaju książek, albumów i wydawnictw zarówno w kraju, jak i za granicą.

Od 1996 roku KOMPAP S.A. jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że zmianie nie ulega nazwa firmy. Wszystkie pozostałe dane, w tym również NIP, KRS, REGON, numery telefonów, adresy siedzib, adres strony internetowej oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Mamy nadzieję, że zmiany wpłyną pozytywnie na dalszą współpracę pomiędzy naszymi firmami.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości służymy wyjaśnieniami.