Imprimus z międzynarodowymi certyfikatami.

Drukarnia rolowa Imprimus, należąca go grupy kapitałowej Kompap, uzyskała międzynarodowe certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 w zakresie produkcji i sprzedaży artykułów poligraficznych. Jednocześnie drukarnia otrzymała certyfikat kontroli pochodzenia produktu FSC® (Kod licencyjny FSC-C123467), który dowodzi, że wykorzystywane w Imprimus materiały pochodzą z dobrze zarządzanych lasów.

– Certyfikaty przyznane Imprimus to najlepszy dowód dla naszych klientów o wysokiej jakości naszych usług. Z jednej strony potwierdzają one zgodność stosowanych w spółce systemów z wysokimi międzynarodowymi normami, ale też świadczą o wiarygodności spółki i jej zaangażowaniu w doskonalenie metod zarządzania oraz prowadzenie działalności z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Imprimus.

Certyfikat ISO 9001:2015 pokazuje przywiązanie do jakości i nastawienie na ciągłe doskonalenie z myślą o budowaniu zadowolenia klienta. By go otrzymać, należy spełnić szereg wymagań, m.in. w zakresie zaangażowania kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, zarządzania zasobami, realizacji wyrobu, jak i pomiarów, analizy skuteczności systemu i jego doskonalenia. Z kolei certyfikat ISO 14001:2015 stanowi potwierdzenie, że spółka stosuje najlepsze praktyki w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i aktywnie działa na rzecz zmniejszania wpływu swoich procesów, wyrobów i usług na środowisko.

O zaangażowaniu Imprimus w kwestie związane ze środowiskiem świadczy również certyfikat FSC-STD-40-004 ver 3.0, przyznany z w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów drukowanych Mix i Recycled z zastosowaniem systemu transferowego. Dokument potwierdza, że produkty oznaczone symbolem FSC (Kod licencyjny FSC-C123467) są wytwarzane z drewna pochodzącego z kontrolowanych źródeł, z dbałością o gospodarkę leśną.

Certyfikaty zostały przyznane przez niezależną jednostkę certyfikującą DNV GL.